En trygg och säker skolavslutning

Vi närmar oss skolavslutningar och studenttider där vi som kommun tillsammans med våra samverkanspartners arbetar för att allt ska ske så tryggt och säkert som möjligt. Vilka insatser gör vi för våra ungdomar? På vilket sätt kan du som förälder hjälpa till? Vilka regler gäller i år med anledning av det rådande pandemiläget?

Studentavslut på skolorna

Skolorna har planlagt högtidliga och trivsamma skolavslut och ceremonier för avgångselever. I år har man liksom föregående år tagit hänsyn till Covid-19 pandemin och vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning av virus. Läs mer om skolornas regler vid skolavslutningarna på respektive skolas hemsida. Läs om vad Folkhälsomyndigheten skriver om skolavslut. 

Folkhälsomyndigheten om skolavslutning

Studentflak är inte tillåtet i år

På grund av ändringar i Transportstyrelsens regelverk kommer det i år inte finnas möjlighet att fira studenten med studentflak.

Att hyra t ex en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida om vad som gäller för privata sammankomster. 

Folkhälsomyndigheten om privata sammankomster

Alkohol

För föräldrar är det en extra utmanade tid att se till att tonåringars firande inte slutar på fel sätt. Prata med ditt barn om alkohol och köp aldrig ut. Se nederst på sidan för några tankar om hur vuxna kan bidra till att förebygga alkoholrelaterad ohälsa och alkoholrelaterade problem bland unga.

Förstärkning av synliga, trygga vuxna på allmänna platser

Fältassistenter, föräldravandrare, polis och kommunens väktarbilar mobiliseras och samverkar med varandra.

Föräldravandring

I samhället kan man säga att det alltid finns behov av föräldrar/trygga vuxna som syns ute och kan vara till stöd när det krävs. Med det menas att man finns till hands när det är påkallat, är en fast punkt vid ”läskiga platser” men samtidigt att man inte hindrar ungdomars normala sociala liv och möten och på så sätt har en negativ påverkan. Varje vuxen som är ute och går en kväll kan vara en trygg punkt i miljön.

Delta i föräldravandring

Föräldraföreningar

Engagera dig gärna i din föräldraförening (åk 7–9):

Fribergaskolan

www.fribergaff.se

Viktor Rydbergs Samskola

www.vrsff.org

Hur kan du som förälder agera beträffande alkohol?

• Var tydlig med att du inte accepterar alkoholkonsumtion bland minderåriga ungdomar men förmedla samtidigt att de viktigaste är att din ungdom alltid kan ringa hem och söka hjälp, även när ungdomen har brutit sina löften.

• Gör en alternativ aktivitet, något ni tycker är roligt, tillsammans med din ungdom under kvällar då det är känt att mycket alkohol förekommer bland unga, exempelvis vid skolavslut.

• Prata ihop er med kompisars föräldrar. Det är lättare och mer effektivt att ha en gemensam plan och agenda. Det ger också mer information om vad som är på gång.

• Har du kännedom om langning eller otrygga fester där minderåriga dricker alkohol, kontakta polis eller kommunens ungdomskoordinatorer/Ungt Fokus

Om du vill komma i kontakt med polisen eller kommunen