SCB lägger till frågor om Corona i årets medborgarundersökning

Under nästa vecka kommer Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning att landa i slumpmässigt utvalda Danderydsbors brevlådor. Om det blir just du, ta då chansen att tycka till, din röst är viktig för oss! I år kommer dessutom Coronafrågor bli ett nytt tillägg i undersökningen.

Coronafrågor nytt inslag i undersökningen

Det är första gången på 10 år som nya frågor läggs till i undersökningen. I år kommer frågor att finnas med om Coronapandemin, som t ex:

  • Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?
  • Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?
  • Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?

Resultaten presenteras i december

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete. Totalt har 118 800 personer i 100 kommuner blivit utvalda. Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Nyfiken på undersökningar från tidigare år?

SCB - resultat från tidigare undersökningar