Hemtjänsten i Danderyds kommun får bäst resultat i Stockholms län

I veckan presenterades Hemtjänstindex, som är en ny rankinglista över hur Sveriges kommuner lyckas med kvalitetsarbetet i hemtjänsten. Här placerade sig Danderyds kommun bäst av Stockholms läns kommuner.

Äldre kvinna i livsmedelsbutik

- Det är roligt att hemtjänsten i Danderyd är så uppskattad och att SPF:s nya hemtjänstindex rankar den så högt, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

- Vi har jobbat med uppdrag från socialnämnden att utveckla en teambaserad hemtjänst. Här har vi samverkat med alla hemtjänstföretag i Danderyd och med regionens verksamheter. Det är så fint att se att det arbetet bär frukt, säger Maria Alm, chef för äldreomsorgs- och LSS-avdelningen.

Hemtjänstindex är ett nytt kvalitetsmått inom hemtjänsten och ett initiativ från SPF seniorerna. Indexet bygger på offentliga data som bearbetats av forskningsinstitutet RISE.

Hemtjänstindex