Hur skulle du vilja att Danderyd utvecklas?

Nu genomför vi en enkät om kommunens framtida utveckling. Hur kan Danderyd bli en ännu mer attraktiv kommun? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara? Var kan det byggas nya bostäder? Det är exempel på frågor vi skulle vilja ha svar på.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan ska visa hur kommunen kan utvecklas på lång sikt när det gäller mark- och vattenanvändning.

- Nu vill vi veta hur invånarna tycker att kommunen ska utvecklas för att kunna bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Vi hoppas att Danderydsbor i alla åldrar lämnar synpunkter så vi får ett brett underlag och då inte minst ungdomars önskan om kommunens utveckling. Det är ju kanske de som kommer att bo här om 30 år, säger tf kommundirektör Johan Lindberg.

Synpunkter kan lämnas via en webbenkät som är öppen mellan 2 juni - 31 augusti.

Webbenkät - Tyck till om Danderyds framtid

Resultatet från dialogen kommer tillsammans med kommunens övriga utredningar och avvägningar att utgöra grunden för översiktsplanen.

Fler möjligheter att påverka

Efter dialogen kommer kommunen ta fram samrådshandlingar. Därefter kommer samråd och utställning att hållas enligt plan- och bygglagens krav. Det innebär att det kommer att finnas fler möjligheter att tycka till om översiktsplanens innehåll under processen. Målet är att översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige 2021.

Danderyds översiktsplan

Fota och dela med dig av ditt bästa Danderyd

Under samma period arrangeras även en fototävling där du kan ha möjlighet att vinna 1 000 kronor och få din bild publicerad i Danderyds översiktsplan. Du deltar genom att ta en bild på ditt bästa Danderyd och tagga den med
# bästaDanderyd på Instagram.

Information om tävlingen