Kommunfullmäktige sammanträder, 4 mars

Måndagen den 4 mars är det sammanträde i kommunfullmäktige. Välkomna till Djursholms slott för att lyssna eller följ webbsändningen. Möte börjar kl 19.00

På sammanträdet kommer ärenden som rör budgeten tas upp, bland annat överskottsmål för 2019 samt Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021.

Andra ärenden som behandlas är uppdrag till Tekniska nämnden att genomföra broreparationer. Ett svar på motion angående åtgärder för en fungerande busstrafik kommer tas upp.

Det kommer även svar på interpellation till socialnämndens ordförande angående hantering av tryggheten inom LSS.

Möteshandlingarna finns i vår mötesportal:

Kommunfullmäktige, 4 mars