Effektivt arbete med vaccination pågår

Uppdaterat 1 februari: De senaste veckorna har det pågått ett intensivt arbete med vaccinationer på Danderyds vård- och omsorgboenden. Under denna vecka kommer kommunen ge den andra dosen till de äldre på boendena.

- Det är glädjande att vaccinationerna gått bra och att alla äldre som tackat ja till vaccination nu fått sin första dos vaccin. Vi ligger i fas i vår planering och bedömer att alla äldre på boendena ska ha fått sin andra dos i mitten på februari, säger Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare i Danderyd.

Vaccinationen av vård- och omsorgspersonal i privat och kommunal verksamhet inleddes 11 januari. Vaccinationen utförs av en extern aktör och en stor del av personalen är redan inbokade och många har redan fått sin första dos.

För Danderydsbor som har hemtjänst, personlig assistans eller bor på LSS gruppbostäder ansvarar husläkarmottagningarna för vaccineringen. Förberedelser pågår med planerad start under februari.

När man får vaccin ska man vara helt frisk. Därför är det extra viktigt att inte smittan sprids till vård- och omsorgsboendena. Fram till och med 23 februari råder besöksförbud på alla Danderyds vård- och omsorgsboenden.

Generell information om vaccination mot covid-19 finns på Vårdguiden 1177.se

1177.se