Tranholmens båtklubb Brunnsbo TBK får nya tillfälliga båtplatser från 17 augusti

Beslutet 30 juni om att pontonerna till Tranholmens vinterbro i år läggs ut redan från den 17 augusti istället för vanligtvis 1 november får till konsekvens att Tranholmens båtklubb Brunnsbo TBK inte kan beredas tillgång de pontonbåtplatser de vanligtvis har.

Skälet till det extraordinära beslut om att tidigarelägga pontonbron till Tranholmen har grundats på höstens skolstart då vanligtvis båttransport ordnas till fastlandet för Tranholmens skolelever vilket med anledning av den pågående Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens aktuella föreskrifter inte bedömts lämpligt för att kunna hålla avstånd på grund av smittrisk.  

I dialog med berörd båtklubb har kommunen nu tagit fram tillfälliga alternativa båtplatspontoner vid Svanholmsparken för att kompensera bortfall av båtplatserna som sommartid vanligtvis kunnat nyttjas när vinterbrons pontoner då varit tillgängliga för båtplatser. Kommunen inväntar nu beslut från Länsstyrelsen så att de planerade pontonerna till Svanholmsparken kan iordningställas. 

– Konstaterar ödmjukt behovet av snabba kommunikativa insatser under rådande omständigheter med coronapandemin och att dialogen i just detta ärende inte varit helt optimal med berörda boende och båtägare. Vi tar givetvis med oss erfarenheten i våra fortsatta kommunikationsinsatser, säger Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef. 

–  Jag beklagar de praktiska besvär som uppkommit för klubbens båtägare och vissa boende på Tranholmen i och med beslutet att lägga ut Vinterbron tidigare än vanligt. Jag önskar särskilt poängtera att beslutet är fattat enkom för att begränsa och minska risken för smittspridning. Jag ber ännu en gång om förståelse från Danderydsborna för den mycket speciella situation som kommunen befinner sig i med anledning av Covid19 och de ibland snabba beslut som behöver fattas av den anledningen. 

– Hoppas nu planerade tillfälliga båtplatspontonerna löser en del av de praktiska problem som beslutet givit er berörda, hälsar Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande (M). 

Läs mer om beslutet här