Tranholmsbron föreslås ligga kvar till juni

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att den tillfälliga pontonbron till Tranholmen bör ligga i fram till skolavslutningen. Slutgiltigt beslut i frågan fattas av kommunstyrelsen tidigast den 8 februari.

Under 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att låta bron till Tranholmen ligga kvar till skolavslutningen vårterminen 2020 och sedan läggas i igen till skolstarten den 17 augusti. Anledningen till detta var att skolbåten som normalt tar skolbarn till och från ön under vår och höst ansågs utgöra en risk för smittspridning mellan barn och familjer.

Smittläget i regionen är nu, vintern 2021 i stort sett detsamma som det var då. Utbildningsnämnden har därför beslutat att föreslå för kommunstyrelsen att Tranholmsbron bör ligga kvar fram till skolavslutningen den 15 juni, istället för att som normalt tas upp i mitten av april.

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan tidigast vid sitt sammanträde den 8 februari.