Ukrainska familjer flyttar till kommunala bostäder

Den 30 juni erbjöds ett antal ukrainska familjer att flytta in i 20 av kommunens lägenheter. Familjerna har sedan tidigare bott hos privatpersoner i Danderyd och har barn som börjat skolan här. Sammanlagt är det 52 personer som flyttar in.

Det här har möjliggjorts av avtalet som Danderyds kommun och Migrationsverket tecknade i juni, där ett antal av de ukrainska flyktingar som redan bor i Danderyd skulle erbjudas att flytta till en av kommunens lägenheter.

Danderyds kommun fick besked från Migrationsverket på tisdag 28 juni att besked kunde lämnas till dem som skulle erbjudas boende.

Anvisningsavtalet för hur många ukrainska flyktingar Migrationsverket kommer anvisa till Danderyd är 71 personer. Under hösten förväntas ytterligare ukrainska flyktingar anvisas av Migrationsverket till Danderyd.

Se vanliga frågor om ukrainska flyktingar och boende nedan:

Boende för ukrainska flyktingar

Frågor och svar om anvisningstalet för Danderyds kommun