Tre broar i kommunen renoveras med start i juni

Med start i juni 2019 ska tre broar i kommunen repareras. Det gäller dels två broar på sträckan Vendevägen. Den ena över Föreningsvägen och den andra över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.

Broarna byggdes år 1975 och håller enligt regelbundna inspektioner fortfarande god kvalitet trots sina nästan 50 år i trafikens tjänst. Nu är det dock hög tid att renovera och reparera broarna så att de håller i många år till.

Tätskiktet repareras

Planen är att reparationen av broarna på Vendevägen ska starta i juni och vara klar i oktober.

Emil Andersson, anläggningsförvaltare på Tekniska kontoret förklarar:
- Det som ska görs under reparationen är att tätskiktet i broarna byts. Det vill säga det viktiga lager mellan betong och asfalt som skyddar betongkonstruktionen mot fukt, vägsalt och slitage från trafiken. Vi kommer också att göra en del reparationer under och på sidorna av broarna. Broarna får även ny asfalt, säger Emil Andersson.

Den tredje bron som ska repareras är Fribergabron, den gång- och cykelbro som går över E18 vid Mörby centrum. Fribergabron är en viktig passage för bland annat elever och personal på Fribergaskolan. Bron behöver stängas av helt under reparationen och ska därför repareras under ett sommarlov. Om det blir sommaren 2019 eller 2020 är inte helt klart ännu.

Så påverkas trafiken

Det kommer vara möjligt att köra över broarna på Vendevägen under reparationsarbetet, men framkomligheten kommer vara mycket begränsad.

De som påverkas är främst trafikanter som ska köra på och av E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus. För att undvika köer under broreparationerna är det bäst att använda trafikplats Inverness, Mörby centrum eller Danderyds kyrka under reparationsarbetet.

Det underlättar framförallt framkomligheten för ambulans och nödvändiga transporter till Danderyds sjukhus samt för kollektivtrafik till bussterminalen.

Planering för att trafiken ska flyta på

Projektet har som målsättning att reparationerna ska göras säkert och effektivt och samtidigt underlätta för trafiken så den kan flyta på. Bland annat görs arbetet etappvis vilket gör det möjligt att broarna kan hållas öppna under hela perioden.