Trygghet och biologisk mångfald i fokus när parken i Mörby centrum rustas upp

PROJEKTINFORMATION En grön plats med fokus på tillgänglighet, biologisk mångfald och trygghet. Det är planen för parken i Mörby centrum som börjar att rustas upp i maj. Parken beräknas stå klar inför sommaren 2023. Här berättar projektet mer.

Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.
Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.

Hur ska parken utformas?

Utgångspunkten är att det ska bli grön och skön plats med både blommande ytor, träd och gräsmattor för lek och bus. Det blir både fasta och flyttbara parkmöbler och ett utegym finns redan nu på plats för den som vill aktivera sig. Efter önskemål från närboende kommer en ny lekplats att byggas där den nuvarande lekplatsen finns och projektet tittar på möjligheten att komplettera picknickplatserna med grillmöjligheter.

Illustration - Se karta över parken (Kartan uppdaterad 2022-05-21)

Hur är det tänkt att parken ska göras mer tillgänglig?

Något vi fångat upp är att platsen tidigare upplevts som otrygg och otillgänglig. För att möta önskemålen om en tryggare plats installerar vi ny belysning, vi tar bort skymmande snår och buskar och skapar en mer öppen planlösning.

Det handlar bland annat om att ändra marknivån för att få bort skålformen och skapa bättre sikt. Genom att justera marknivån gör vi det också enklare för barnvagnar, rullatorer och rullstolar att ta sig fram och gör parken till mer tillgänglig plats för alla.

Kommer några träd att tas ner i parken?

Ja, när vi ändrar marknivåerna i parken behöver ett antal träd tas ner. Träd tycker inte om när man ändrar marknivån precis där de har sina rötter. I sin helhet sparar vi ca 30 träd, tar ner ca 20 träd och planterar ca 48 träd.

Utöver det planterar vi 6600 perenner, 4000 blomsterlökar och 1800 buskplantor, vissa lågväxande så att det inte blir en massa buskar att gömma sig bakom. Vi har fått frågor om den vackra magnolian och den japanska blodlönnen som finns i parken, dessa kommer inte att tas bort.

Hur ska regnvatten tas omhand i parken?

Vi anlägger en planteringsbädd som ska kunna hantera stora mängder regnvatten i samband med kraftiga regn. Här kommer det att finnas blommande perenner och lök som återkommer år efter år.

Fler blommande växter är något som vi satsar mycket på i parkens utformning. En del av parken kommer att bestå av ängsytor med gott om nektar för insekter och fjärilar.

Det vi har mest brist på i kommunen är höggräsytor – ängar - i full sol med många blommande arter och vi hoppas kunna öka det inslaget med denna park. Det är bra för den biologiska mångfalden – och vackert att titta på!

Mer information

Fler frågor och svar om projeket hittar du på
danderyd.se/morbyparkochtorg

Hittar du inte svaret på din fråga eller har andra synpunkter? Hör gärna av dig till projektet via kommunens e-tjänst!

Danderyd.se/kontaktakommunen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild: Så här kan ängsytorna att se ut i full prakt. Bilden är från en ängsyta i Anna Whitlocks park sommaren 2021.