Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Suzukifiol

För de som är intresserade av att lära sig spela fiol kan Kulturskolan erbjuda undervisning såväl enligt traditionell modell som mer strikt enligt Suzukimetoden.

Suzuki metoden utgår ifrån att alla kan lära sig att spela, precis som att alla lär sig sitt modersmål genom att lyssna och härma. Målet är inte att driva fram professionella musiker. Musiken används istället som medel för att utveckla barnets hela personlighet. Barnets koncentrationsförmåga och minne tränas, motoriken utvecklas och förmågan att lyssna förfinas.

Om Suzukimetoden

Undervisning

Läraren, förälder och elev arbetar tillsammans

Föräldern blir en viktig samarbetspartner till läraren, genom att vara delaktig i lektionerna och stödja och uppmuntra barnet hemma vid övning. Föräldern får en introduktion till fiolspelets och Suzukimetodens grunder av läraren.

Kursmaterial och instrument

För undervisningen utgår den terminsavgift som gäller generellt för Kulturskolans verksamhet. Utöver terminsavgiften tillkommer hyra av fiol samt Suzukiböcker.

Nationellt och internationellt

Det finns många nationella och internationella Suzukiläger som såväl barn som förälder kan delta i.

Elever från helt olika länder vars kultur och språk är vitt skilda, kan från första stund musicera tillsammans. Detta är möjligt eftersom alla använder sig av samma metod och repertoar.

Suzukikurser och läger

Ålder

4-19 år

Violin, Viola, Cello och Kontrabas

För yngre barn, 4-6 år finns även möjlighet att lära sig spela violin med hjälp av Suzukimetoden. Naturligtvis kan man fortsätta spela upp till 19 år.

Så här ser instrumenten ut

Suzuki-fiol

Ämnesplan suzukufiol

Här tar vi emot yngre barn, där föräldrarna medverkar och har en aktiv roll i undervinsningen. Undervisningsmetoden bygger på:

  • ett nära samarbete mellan lärare, barn och förälder som innebär
  • att föräldern hjälper sitt barn hemma med träningen på instrumentet
  • att föräldern regelbundet deltar på barnets lektion

Stocksund, Svalnäs, Långängen

Vi har lektion en gång/vecka. När barnen kan spela "Blinka lilla stjärna" med variationer får de också vara med och spela i en grupp med andra barn, varannan vecka.

Suzuki-fiol Enebyberg

Passar för er med lite högre ambitionsnivå. Barnet bör träna hemma flera gånger/vecka. Som förälder behöver du inte kunna spela fiol själv för att välja Suzukimetoden för ditt barn.

Hyr instrument

Du har möjlighet att hyra ditt stråkinstrument via kulturskolan, vilket kan vara bra när man växer.

Information om att hyra instrument

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Malin Widefjäll

malin.widefjall@danderyd.se