Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Kyrkan

Kyrkan vid Eneby Torg är unik i landet. Den är en samarbetskyrka mellan Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan i Danderyd.

Gudstjänster och andra aktiviteter

Varje söndag under hela året firar vi gudstjänst kl. 11.00. Predikan är viktig i vår gemensamma tradition. Sången – både den gemensamma och körsång samt solister i alla åldrar – ger färg åt varje gudstjänst. Musik av skilda slag, konserter och samtalskvällar erbjuds under året. Under söndagens gudstjänst erbjuds söndagsskola för barn från 4 år.

Nattvardsfirande är en viktig del i alla kristna kyrkor. Dopet likaså. I Enebykyrkan finns också möjlighet till vigsel och begravning. Konfirmationsundervisning erbjuds ungdomar i åldern 14-15 år.

Ungdomsarbetet är varierande: allt från söndagsskola, scoutverksamhet för olika åldrar, tonårsgrupp och lägerverksamhet. Gudstjänster och andakter, körsång, studiecirklar, föredrag, samlingar för daglediga med olika gäster, utflykter, enskilda samtal och bikt erbjuds i vår kyrka. Vi vill vara "kyrkan mitt i byn"!

Om Enebykyrkan

Kyrkan byggdes för 40 år sedan och ägs av Enebykyrkans församling samt Equmeniakyrkan. Pastorer, präster och en diakon samarbetar. Anställda musiker leder körerna och ungdomsledare arbetar med aktiviteter för ungdomar som kommer till kyrkan.

Mer information

Enebykyrkans hemsida

Svenska kyrkan i Danderyd

Equmeniakyrkan är ett kyrkosamfund som bildades 4 juni 2011 av de tre kyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan