Intervju med lärare Irene Lundell

I den här texten får ni lära känna Irene Lundell som är nygammal lärare; civilekonom från Handelshögskolan Stockholm samt legitimerad lärare i ekonomiska ämnen och samhällskunskap. Irene har en bakgrund från olika HR-chefstjänster under tio år på Ericsson och kommer närmast från en roll som konsult inom lön och förmåner på revisions- och konsultjätten EY.

Berätta om programmet du jobbar på och vad du är lärare i för kurser.

Jag jobbar som lärare i ekonomiska ämnen på ekonomprogrammet. Just i år undervisar jag i Entreprenörskap och Företagande, där vi jobbar med Ung Företagsamhet som är ett koncept där elever startar och driver egna företag under ett helt år. Jag undervisar även i Marknadsföring för årskurs 2 på Kreativ Marknadsföring samt i Företagsekonomi Specialisering som är en fördjupning för de som går sista året på Internationell Ekonomi.

Vad får elever som går just det programmet du jobbar på?

Ekonomprogrammet är intressant på så sätt att det både är högskoleförberedande och även ger handfast kunskap för att starta och driva eget bolag. Att till exempel kunna bokföra och göra bokslut är användbart direkt efter gymnasiet. Man får med sig ett tankesätt kring ekonomi och företagande som är bra grundstenar för att gå vidare till de flesta universitetsutbildningar.

Har du några tips till elever som ska börja här på Danderyds gymnasium?

Danderyds Gymnasium ger en bra teoretisk grund för den som vill fortsätta med akademiska studier. Därför tycker jag att man inte bara ska välja för framtiden utan också tänka på vad man tycker är intressant och kul att plugga just nu. Det är viktigt att studieåren på Danderyds gymnasium blir ett bra minne för livet. För oavsett vad man väljer så kommer man att ha en bra teoretisk grund med sig in i vuxenlivet.

Jag tycker också man ska tänka på att använda sina tre gymnasieår för att hitta en bra studieteknik för fortsatta studier. En del av det högskoleförberedande arbetet innebär att gå från en skolpedagogik till en universitetspedagogik; att självständigt ska kunna ta sig an större mängder litteratur, dra ut det viktigaste, analysera detta och kunna dra rätt slutsatser. I mina kurser jobbar vi mycket med detta.