Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Grundsärskolan

På Kevingeskolan finns en grundsärskola med inriktning träningsskola och en grundsärskola med inriktning mot ämnen. Till dessa hör även fritidshem.

Grundsärskola inriktning ämnen (GIÄ)

GIÄ startar på Kevingeskolan till hösten 2021 i nyrenoverade lokaler, anpassade för särskoleverksamhet. Här arbetar från och med i höst en specialpedagog, en resurspedagog samt en fritidsledare.

Undervisningen inom GIÄ är systematisk, motiverande och tas i små steg. Vårt mål är att varje elev ska lyckas och uppleva framsteg. Personalen har lång erfarenhet av att undervisa i grundsärskolan och gruppen leds av en specialpedagog.

Pedagogiken anpassas efter varje elevs behov. Behöver eleven arbeta med kommunikation använder vi oss av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Pedagogerna är också väl insatta i metoder som Rydaholmsmetoden för att stötta elever med till exempel dyslexi.

Med hjälp av beteendeinriktade insatser (PBS – positivt beteendestöd) utvecklar eleven viktiga funktioner som språk, lek och sociala färdigheter, skolkunskaper, motoriska förmågor samt vardagsfärdigheter.

GIÄ har under vissa tider tillgång till Kevingeskolans idrottshall, bildsal, slöjdsalar samt musiksal och de behöriga lärare som hör till dessa olika ämnen och lokaler.

Grundsärskola inriktning träningsskola (Atlanten)

På Atlanten går elever med olika grad av utvecklingsstörning, med eller utan motoriska funktionsnedsättningar. Undervisningen planeras i grupp men är individuellt anpassad efter varje elevs behov. Vi arbetar mycket med kommunikation, motorik och estetiska uttryck, till exempel musik, både i grupp och i enskilda arbetspass.

Atlanten erbjuder heldagsomsorg, vilket innebär att eleverna kan gå på fritids här hos oss på eftermiddagar och under loven. Vi planerar fritidsverksamheten så att den ska balansera och komplettera det som hänt under skoldagen och innehålla lustfyllda aktiviteter, blandat med lugn och ro.

Pedagogerna på Atlanten har arbetat många år inom grundsärskolan och idag arbetar här en specialpedagog, en musikterapeut och en fritidspedagog. De flesta av Atlantens elever har också en personlig assistent med sig under hela eller delar av dagen. Gruppen handleds kontinuerligt av en psykolog eller specialpedagog och det är även en specialpedagog som leder gruppen.

Atlantens lokaler har både små och stora rum som kan användas efter gruppens olika behov. Alla rummen är utrustade med taklyftar och toaletterna är handikappanpassade.

Samarbete med grundskolan

Grundsärskolan medverkar vid olika årliga traditioner som firas tillsammans med grundskolans elever på Kevingeskolan. Vi har också sedan flera år ett samarbete med förskoleklassen där eleverna en gång i veckan har gemensamma musiklektioner.

Mer information

Mer information om grundsärskolan i Danderyds kommun