Danderyd lyssnar på Viktor Rydbergs gymnasium

På Viktor Rydbergs gymnasium har alla workshoppar inom ramen för Danderyd lyssnar nu avslutats. Resultatet och allt det som eleverna producerat, presenterades inför publik vid en avslutning den 4 december 2018.

Workshoppar

Eleverna har fått välja vilken workshop som de vill arbeta med och vilken fråga eller vilket ämne som de vill fokusera på. På VRG har workshopparna haft sex olika inriktningar; film, ljud, musik, diskussionsgrupp, sociala medier och föreläsningar.

Screen

Fredrik Bergström och Moe Lahmar är fritidsledare och har båda erfarenheter från film, media och ungas berättande. De håller i workshopen Screen, där ungdomarna får göra egna kortfilmer utifrån sitt eget berättande och tankar på temat. Kortfilmerna klipps därefter ihop till en sammanhållen film.

Det blir en tematiskt resa genom ungdomarnas egna erfarenheter och funderingar, som kan användas som ett pedagogiskt redskap gentemot både föräldrar och yngre generationer.

E-post: fredrik.bergstrom@danderyd.se, telefon: 070-834 15 44
E-post: mohammed.lahmar@danderyd.se

Stage Academy

Stage Academy kommer att hålla i workshoppar där eleverna får möjlighet att uttrycka sig inom artisteri och låtskrivning. Arbetet kommer att resultera i en föreställning eller konsert där eleverna framför sina egna låtar.

Stage Academy bedriver sedan tidigare en verksamhet i samarbete med Danderyds kommun där ungdomar får träning i staging, artisteri, musik och entreprenörskap.

Annamia Fast är VD för Stage Academy.

E-post: annamia@stageacademy.se, telefon: 073-312 57 57

Mer om Stage Academy

Audio

Film Capital Stockholm (FCS) bidrar med workshoppen Audio, som är en del av utvecklingsprojektet Smart Kreativ Stad. De kommer att sätta fokus på vad det innebär att lyssna aktivt som metod för inkludering. Audio innebär att lyssna uppmärksamt på varandra och omgivningen, med målet är att skapa samförstånd.

Workshopledare för Audio är Fina Sundqvist och Carolina Jinde. Fina har en bakgrund i skapande och pedagogisk coachande och har arbetat som ungdomsstrateg, verksamhetsledare och projektledare. Fina arbetar med ungas delaktighet och medskapande, och var med att bygga den coachande verksamheten vid ungdomskulturhuset Lakeside Haninge och startade upp Doc Lounge Stockholm.

Carolina har en bakgrund som ljuddesigner inom film, tv-drama och radio. Hon är doktorand på Stockholms Konstnärliga Högskola där hennes forskning handlar om vad rösten berättar förutom orden som uttalas och vilken betydelse rösten har för berättelsen.

E-post: finasundqvist@gmail.com, telefon: 070-738 53 63
E-post: carolina.jinde@uniarts.se, telefon: 076-940 04 20

Läs mer om Audio
Läs mer om Film Capital Stockholm

Samtal med seniorer

En workshop med fokus på samtal kring viktiga ämnen i samarbete med nio seniorer från Rotary Djursholm. Eleverna kommer med hjälp av Erica Hebbe, kurator vid Viktor Rydbergs gymnasium, och seniorerna att diskutera kommunikation, civilkurage och värderingar och utifrån dessa ämnen samla in berättelser som knyter an till ungdomarnas vardag.

Berättelserna kommer senare att gestaltas i bild eller drama där bildlärare Morten Bastrup och engelska- och retoriklärare Sue Tennander, båda vid Viktor Rydbergs gymnasium, guidar eleverna framåt i processen.

E-post: erica.hebbe@vrg.se, telefon: 073-367 54 62

Sociala medier

Eleverna får dokumentera hela projektet Danderyd lyssnar och presentera det på Danderyd kommuns Instagram under hashtaggen #danderydlyssnar.

Workshopledare är Jonas Jonsson.

E-post: jonas.jonsson@danderyd.se, telefon: 08-568 910 86

Föreläsningar

Ungdomarna sätter ihop en föreläsning som handlar om vad ungdomar gör och känner när de är ute på internet. Föreläsningen ska sedan presenteras för föräldrar.

Workshopledare är Jonas Jonsson.

E-post: jonas.jonsson@danderyd.se, telefon: 08-568 910 86

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2019-06-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.