Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Arkiv och ritningar

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Planarkiv
I miljö- och stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv finns bygglovsritningar för nästan alla byggnader i Danderyds kommun.

 

Du kan också kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret för att beställa kopior på de ritningar du är intresserad av.

Ritningsarkiv

Typer av ritningar som finns i arkivet:

  • Situationsplaner
  • Fasadritningar
  • Planlösningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • Teknisk beskrivning

Ring bygglovsjouren måndag-fredag 9.00-11.30 via växeln 08-568 910 00, eller skicka e-post till miljö- och stadbyggnadsförvaltningen för att beställa handlingar. Du kan också besöka Informaton Danderyd i Mörby centrum där ritningar i enklare ärenden kan lämnas över disk.

Handlingar från pågående ärenden

Är du intresserad av att titta på bygglovshandlingar i pågående ärenden, till exempel en ansökan om bygglov, beslut och ritningar, finns dessa i vårt pappersarkiv. För att ta del av dem ber vi dig att kontakta vår registrator för att boka tid.