Pontonbro Tranholmen

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Tekniska kontoret anlägger under hösten 2018 en ny pontonbro till Tranholmen. Här hittar du information om arbetets gång.

Den nya pontonbron är från och med den 12 november öppen för allmänheten. Arbete pågår under november med montering av nya räcken.

Så här ser den nya pontonbron ut.