Gymnasieelever vill se förändring i centrala Danderyd

Eleverna på Danderyd gymnasium har under våren arbetat med att ta fram modeller som visar lösningar för hur en tunnelförläggning eller överdäckning av E18 skulle kunna utformas.

De har kunnat välja en avgränsad del eller en större sträcka, men avgränsades inom området som är planerat i projektet.

Se filmen där Marie Aidehag, lärare på Danderyds gymnasium, berättar om skolprojektet.