Öppet samtal

Öppet samtal

Den 30 maj genomförde kommunen en workshop om centrala Danderyds utveckling, tillsammans med ett dussin invånare och andra intresserade. Metoden som kallas öppet samtal (open space) går ut på att alla deltagare har möjlighet att diskutera olika frågor kopplade till projektet. Deltagarna har även möjliget att bidra med egna ämnen att diskutera.

Vilka frågor diskuterades?

Under det öppna samtalet den 30 maj diskuterades sammanlagt sex olika frågor, och av dessa formulerades två av frågorna (fråga 5 och 6) av deltagarna själva.

  1. Vilka fördelar och nackdelar finns med centrala Danderyd?
  2. Vad saknar du idag i centrala Danderyd?
  3. Hur kan vi skapa en tystare miljö med renare luft längs E18?
  4. Vad är viktigt för dig i framtiden i centrala Danderyd?
  5. Vad ska vi göra med marken? Vilket intryck ska Danderyd ge?
  6. Vilken roll ska olika trafikslag spela i centrala Danderyd?

Deltagarna tyckte bland annat att E18 borde tunnelförläggas och Danderyds kommun borde omfatta en samling naturanära villastäder runt stadskärna med stadens service. Fågelsång vid E18 och en stadsmiljö med handelskvarter som påminde om Södermalm var också efterfrågat.

Sammanställning från öppet samtal

Danderyds filmarkiv