Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Modersmålsundervisning

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

killar och tjejer
Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan, men även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Frågor och svar om e-tjänst, förskola och skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om skolor i Danderyds kommun

Ansökan om modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till rektor. Skolan skickar ansökan vidare till Kevingeskolan, som anordnar undervisningen. 

Kevingeskolan

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska språket vara ett levande språk som dagligen används hemma. Minst en av föräldrarna ska ha språket som modersmål. Adopterade barn med annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning. 

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som ska läsa språket för att undervisningen ska kunna starta (detta gäller dock inte för något av de nationella minoritetsspråken eller nordiska språk). 

Studiehandledning på modersmålet

För elever som nyligen har kommit till Sverige, och därför inte tillräckligt bra kan följa undervisningen på svenska finns möjligheten att få undervisningen förklarad på modersmålet, och detta kallas studiehandledning. Det är rektor som beslutar om studiehandledning som särskilt stöd för eleven. Det innebär att det ingår i det åtgärdsprogram som skolan ska skriva för eleven. 

Förberedelseklass

Ett alternativ för elever som är nyanlända i Sverige, och som behöver lära sig svenska samtidigt som de kommer in i den svenska skolan finns det en förberedelseklass på Kevingeskolan. Den är till för elever i årskurs 2-6, och där går eleven en kortare tid tills det är möjligt att gå ut i en vanlig klass i den skola som föräldrarna väljer.

Yngre elever i förskoleklass eller årskurs 1 börjar på den skola som familjen väljer.

Högstadieelever rekommenderas att välja Mörbyskolan. 

Mörbyskolan

Nyanlända gymnasielever kan gå ett introduktionsprogram på Danderyds gymnasium.

Mer information

Ansökan om modersmålsundervisning

Uppsägning av modersmålsundervisning

Ansökan om studiehandledning

Riktlinjer för mottagande av nyanlända