Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Organisation

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

organisationsplan 20170905
En kommun är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten och fattar besluten för den och hur pengarna fördelas.

Kommunens anställda ingår förvaltningsorganisationen som ska verkställa de beslut politikerna fattar.

Kommunens organisationsplan

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I Danderyd sitter det 45 ledamöter i kommunfullmäktige från sju partier. Kommunfullmäktige har sammanträden en gång i månaden och ordförande är Boris von Uexküll (M).

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens uppgifter ingår bland annat att leda och samordna allt arbete inom kommunen, samt ansvara för kommunens ekonomi. I Danderyds kommunstyrelse sitter det idag 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd på heltid är Olle Reichenberg (M). Från och med 1 januari 2015 är Bengt Sylvan (Liberalerna, f.d. Folkpartiet) kommunstyrelsens vice ordförande samt kommunalråd på halvtid och Siv Sahlström (C) är kommunstyrelsens andre vice ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt oppositionsråd.

Kommunstyrelsen

Nämnderna

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnderna som ska finnas. Nämnderna ansvarar för olika fackområden som till exempel socialnämnden för sociala frågor och barn- och utbildningsnämnd för förskola och skola.

Nämnderna

Så styrs en kommun

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Det innebär att kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser.

Läsa mer om hur kommuner styrs:

Så styrs en kommun

Sveriges kommuners och landsting – SKL