Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Webbradio 2015

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här hittar du 2015 års arkiverade ljudsändningar från kommunfullmäktige i Danderyd.

Kommunfullmäktige 2 februari

Kommunfullmäktige 9 mars 

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 8 juni

På grund av initiala tekniska problem med ljudet börjar sändningen med ärende sex på dagordningen.

Kommunfullmäktige 21 september

Kommunfullmäktige 19 oktober

Kommunfullmäktige 23 november

Huvudpunkten på dagordningen för kommunfullmäktige 23/11 är budgeten. Mötet fortsätter 26 november.

Kommunfullmäktige 26 november

Kommunfullmäktige 14 december