Beslut fattat om utbyggnad av Mörby centrum

2010-04-20 08:30

Ett utbyggt, modernt och arkitektoniskt sammanhållet Mörby centrum kan nu bli verklighet.

Ett större handelscentrum, nya bostäder och kontorslokaler, torg både i norra och södra delen, ny entré till tunnelbanan och möjlighet att bygga kulturhus och höghus är de viktigaste delarna i kommunfullmäktiges beslut efter flera års planering och diskussioner. Beslutet har föregåtts av en arkitekttävling, ett stort antal utredningar, intensiva diskussioner, samrådsmöten och andra informationsinsatser.

Den 19 april fattade kommunfullmäktige beslut om detaljplan för Mörby centrum som reglerar utformningen och som gör det möjligt att bygga ut Mörby centrum med nya lokaler för handel, kontor och bostäder. Ett genomförandeavtal, som bygger på detaljplanen och som reglerar vad Diligentia resp. kommunen ska svara för, godkändes också.

Bakom beslutet om detaljplanen står en majoritet bestående av moderater, kristdemokrater, folkpartister och socialdemokrater. Beslutet om genomförandeavtalet stöddes av moderater, kristdemokrater och socialdemokrater.

I mars fattade fullmäktige beslut om detaljplan och exploateringsavtal för ett parkeringshus öster om E18 och om ett antal avtal bl.a. med Vägverket, Diligentia och SL.

Överenskommelsen med Diligentia innebär att kommunen ersätts med 125 miljoner kronor utöver vad Diligentia i övrigt åtagit sig såsom utbyggnad av butiker, kontor och bostäder, att riva befintligt parkeringsdäck och ett äldre hus i den södra delen.

Kommunens kostnader för utbyggnad av bl.a. gator, torg, busstorg och stadspark beräknas till knappt 100 miljoner kronor, vilket innebär att projektet skulle kunna ge kommunen ett visst överskott. Den ekonomiska överenskommelsen bygger på värdet av de byggrätter som planen medger.

Innan spaden sätts i marken, vilket troligen dröjer minst ett år, ska överklaganden hanteras, beslutet vinna laga kraft och tekniska nämndens och Diligentias projektering av om- och utbyggnaderna genomföras.

- Det känns fantastiskt att vi äntligen, efter fem års utredande, fattat beslut i denna viktiga fråga. Vi ser fram emot ett nytt, fint centrum för danderydsborna, säger Gunnar Oom, kommunalråd (m).

För mer information kontakta:
Gunnar Oom, kommunalråd (m), tel. 08-568 910 10, 0738-07 00 10
Johan Haesert, kommundirektör, tel. 08-568 910 02, 0738-07 00 02

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Beslut fattat om utbyggnad av Mörby centrum

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.