Detaljplan för nya Mörby centrum vinner laga kraft.

2012-12-12 10:00

Nu pågår ett arbete med att nå en uppgörelse med centrumägaren Diligentia om ett förverkligande av planen. Undantaget i den uppg��relse som nu görs är att det inte ska inkludera det höga hus om upp till 28 våningar som planen medger.

Danderyds kommun för därför nu diskussioner med Diligentia om vad förslaget till överenskommelse skall innehålla i sin helhet samt de ekonomiska förutsättningarna. Parallellt med detta görs en uppdatering av bland annat den trafikutredning som gjordes för ett par år sedan.

Förhoppningen är att ett förslag till överenskommelse skall kunna presenteras under våren 2013.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Detaljplan för nya Mörby centrum vinner laga kraft.

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.