Avtal om Mörby centrums utveckling godkänt

2013-10-30 15:00

Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 21 oktober 2013 att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling av Mörby centrum.

Beslutet innebär bland annat följande:

  • Mörby centrum byggs ut till fd OK/Q8-tomten och förbinds med nuvarande centrum med en byggnad över Mörbyleden
  • nytt busstorg som ger bussarna ett gemensamt hållplatsläge
  • både norra och södra torget rustas upp
  • trafiksäkerheten ökas genom förbättrade lösningar för bil-, cykel- och gångtrafik
  • parken längs med Golfbanevägen rustas upp
  • bostäder byggs längs med Golfbanevägen

Pressmeddelande 20131024

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avtal om Mörby centrums utveckling godkänt

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.