Klart för om- och tillbyggnad av Mörby centrum

2015-03-03 17:00

Avtalet mellan Danderyds kommun och Diligentia AB gällande om- och tillbyggnad av Mörby centrum har nu vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktiges beslut från oktober 2013 att godkänna avtalet med Diligentia samt att påbörja genomförandet har varit föremål för överklagande. Den 2 mars beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Pressmeddelande 2015-03-03: Klart för om- och tillbyggnad av Mörby centrum

Avtalet mellan Danderyds kommun och Diligentia AB gällande om- och tillbyggnad av Mörby centrum har nu vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013 att godkänna avtal med Diligentia samt att påbörja genomförandet. Detta beslut har sedan varit föremål för överklagande. Den 2 mars beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kommunfullmäktiges beslut har därmed vunnit laga kraft.

– Äntligen kan Danderydsborna se fram emot en välbehövlig upprustning av centrum, bättre serviceutbud och trevligare yttre miljö, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M) i Danderyds kommun.

Diligentia planerar att påbörja projektet under 2016.

– Vi ser fram emot att starta förberedelserna för omvandlingen av Mörby Centrum till Danderyd Centrum, säger Bo Jansson, Fastighetschef köpcentrum och bostäder, Diligentia. Ambitionerna är att dubblera de befintliga butiks- och kontorsytorna och ge exteriören ett rejält ansiktslyft. Vi vill skapa en attraktiv mötesplats med handel, kontor samt bostäder i ett mycket attraktivt läge och på så sätt tillföra ett starkt mervärde till området, avslutar Jansson.

För mer information, kontakta:

Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M)
Tel 08-568 910 10.

Bo Jansson, Fastighetschef köpcentrum och bostäder, Diligentia
Tel 070-590 84 42.

Information kommer löpande ges på kommunens hemsida om projektets genomförande.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Klart för om- och tillbyggnad av Mörby centrum

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.