Barnahus för utsatta barn öppnat i norra Stockholm

2018-11-23 14:51

barn med nallebjörn

Barnahus Stockholm Nord tar emot barn och unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.

Barnen som tas emot i barnahuset misstänks vara utsatta för misshandel, sexuella övergrepp och andra brott i nära relationer. I barnahuset kan barnen träffa polis, åklagare, barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten samlat på ett ställe. På så sätt slipper barnen upprepade förhör på olika platser.

Barnahus Stockholm Nords nya lokaler är placerade i Sollentuna. Danderyd är en av de 10 kommuner som samverkar i Barnahus Stockholm Nord.

Är du orolig att ett barn far illa? Läs mer om vad du kan göra:
Misstanke om barn som far illa