Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Bullerplank sätts upp utanför skolor

2018-08-29 15:36

Bengt Sylvan vid bullerskydd

- E18 är kommunens största miljöbov som bland annat orsakar bullerproblem. Danderyds kommun har därför tagit initiativ till att sätta upp bullerplank tillsammans med Trafikverket. I första hand har vi prioriterat skolorna, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i Tekniska nämnden.

Bullerplanket vid Kyrkskolan är klart och arbete med att sätta upp plank utanför Mörbyskolan och Fribergaskolan pågår. Arbetet förväntas vara färdigt under hösten.

- Det är skönt att planken äntligen kommer på plats. Det är flera som hört av sig till mig för att de vill ha bullerplank på fler ställen. Det är något vi får titta på framöver, avslutar Bengt Sylvan.