Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Bullerplank sätts upp utanför skolor

2018-08-29 15:36

Bengt Sylvan vid bullerskydd

- E18 är kommunens största miljöbov som bland annat orsakar bullerproblem. Danderyds kommun har därför tagit initiativ till att sätta upp bullerplank tillsammans med Trafikverket. I första hand har vi prioriterat skolorna, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i Tekniska nämnden.

Bullerplanket vid Kyrkskolan är klart och arbete med att sätta upp plank utanför Mörbyskolan och Fribergaskolan pågår. Arbetet förväntas vara färdigt under hösten.

- Det är skönt att planken äntligen kommer på plats. Det är flera som hört av sig till mig för att de vill ha bullerplank på fler ställen. Det är något vi får titta på framöver, avslutar Bengt Sylvan.