Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Stora miljövinster med eldriven kranbil

2018-04-12 10:27

En ny kranbil med en eldriven kran där motorn aldrig behöver gå på tomgång kommer att bidra till stora miljövinster i kommunen. Den eldrivna kranbilen drar 65% mindre energi jämfört med en konventionell lastbil.

Den eldrivna kranbilen har köpts in av PEAB asfalt som Danderyds kommun har ett ramavtal med. Investeringen bidrar till m��nga miljövinster för luften i kommunen.

När den används vid t ex insamling av återvinningsmaterial kan förbränningsmotorn vara helt avstängd. Kranbilen laddas under natten och har med sig 40 kWh som räcker för en dags normalt kranarbete.

Inga avgaser

Den eldrivna kranbilen släpper inte ut några avgaser alls under arbetet. Det innebär 100% mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar i luften.

Titta på kranbilen

Elmia 20-23 augusti, Jönköping
Go:Smart Sendsmart 28 augusti, Göteborg
Entreprenad Live 4-6  september, Göteborg
Renhållarträffen november, Stockholm