Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Stora miljövinster med eldriven kranbil

2018-04-12 10:27

En ny kranbil med en eldriven kran där motorn aldrig behöver gå på tomgång kommer att bidra till stora miljövinster i kommunen. Den eldrivna kranbilen drar 65% mindre energi jämfört med en konventionell lastbil.

Den eldrivna kranbilen har köpts in av PEAB asfalt som Danderyds kommun har ett ramavtal med. Investeringen bidrar till många miljövinster för luften i kommunen.

När den används vid t ex insamling av återvinningsmaterial kan förbränningsmotorn vara helt avstängd. Kranbilen laddas under natten och har med sig 40 kWh som räcker för en dags normalt kranarbete.

Inga avgaser

Den eldrivna kranbilen släpper inte ut några avgaser alls under arbetet. Det innebär 100% mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar i luften.

Titta på kranbilen

Elmia 20-23 augusti, Jönköping
Go:Smart Sendsmart 28 augusti, Göteborg
Entreprenad Live 4-6  september, Göteborg
Renhållarträffen november, Stockholm