Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Stora miljövinster med eldriven kranbil

2018-04-12 10:27

En ny kranbil med en eldriven kran där motorn aldrig behöver gå på tomgång kommer att bidra till stora miljövinster i kommunen. Den eldrivna kranbilen drar 65% mindre energi jämfört med en konventionell lastbil.

Den eldrivna kranbilen har köpts in av PEAB asfalt som Danderyds kommun har ett ramavtal med. Investeringen bidrar till många miljövinster för luften i kommunen.

När den används vid t ex insamling av återvinningsmaterial kan förbränningsmotorn vara helt avstängd. Kranbilen laddas under natten och har med sig 40 kWh som räcker för en dags normalt kranarbete.

Inga avgaser

Den eldrivna kranbilen släpper inte ut några avgaser alls under arbetet. Det innebär 100% mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar i luften.

Titta på kranbilen

Elmia 20-23 augusti, Jönköping
Go:Smart Sendsmart 28 augusti, Göteborg
Entreprenad Live 4-6  september, Göteborg
Renhållarträffen november, Stockholm