Kommunfullmäktige 11 juni, mötet startar: 18:00

2018-06-08 14:59

Måndag den 11 juni är det sammanträde i kommunfullmäktige. Välkomna till Djursholms slott för att lyssna eller följ webbsändningen.

På sammanträdet kommer ärenden som t.ex. försäljning av del av fastigheten
Ginnungagap 2 och förvärv av fastigheterna Skolan 12 och Danarö 6 att diskuteras. På agendan finns även policy för informationssäkerhet och dataskydd.

Dagordning kommunfullmäktige 11 juni