Kvalitetspris i äldreomsorgen

2018-10-22 11:12

kvlitetspris

Seniorcentrum Träffpunkt Enebyberg fick 1:a pris när socialnämnden delade ut årets kvalitetspris för äldreomsorg. Klingsta vård-och omsorgsboende tog emot 2:a pris.

Socialnämnden lyfter fram och uppmärksammar varje år goda exempel inom äldreomsorgen. Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden.

Kvalitetspriset är ett förstapris på 60 000 kronor och konstverket Omsorg av Danderydskonstnären Heikki Haapanen, och ett andrapris på 40 000 kronor.

Heikki Haapanens konstverk symboliserar vikten av att välfärdssamhället håller sina skyddande vingar över dem som är mest utsatta och ömtåliga.

Det årliga kvalitetspriset har delats ut sedan 2014.

På bilden

Carina Erlandsson socialnämndens ordförande, vinnarna av 1:a priset: Anna Malmsköld och Britt Devik, och tre deltagare från Träffpunkten seniorer: Ehtel Roos, Vivi Stackegård och sittande Margareta Malmberg. Vinnarna av 2:a pris, Klingsta vård- och omsorgsboende: Francoise Listam, gruppchef, Anna Vikström, kock och verksamhetschef Magnus Kinnander.

Motiveringar till vinnarna av kvalitetspriser

Första pris tilldelas Träffpunkt Enebyberg som erbjuder social samvaro och gemenskap vilket bryter isolering och underlättar för äldre att bo kvar hemma. Seniorträffen är en trygg oas dit alla är välkomna. Den medverkar till möjligheten att leva livet hela livet!

Andra pris tilldelas Klingsta vård- och omsorgsboende som genom ett metodiskt och strukturerat arbetssätt har påvisat positiva resultat i sitt arbete med att utveckla kost- och måltidsarbetet i verksamheten. Boendes näringsintag har ökat, nattfastan minskat och därmed även risken för undernäring hos boenden.