Nyanlända i Danderyd

2018-10-18 10:22

Flyktingbostäder vid Båtsmanstorpet

Under 2018 ska Danderyds kommun ta emot 139 nyanlända, personer som har fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade här. Hittills i år har Danderyd tagit emot 109 nyanlända.

Inför varje mottagande får kommunen veta om det är en ensamstående vuxen, om det finns en maka/make och om det finns barn i hushållet. Till de 139 nyanlända räknas inte ensamkommande barn.

Tillfälligt boende

Danderyds kommun erbjuder de nyanlända ett boende under två år. För att lösa bostadsfrågan har kommunen sedan början av augusti öppnat ett tillfälligt boende med 48 bostäder på Enebybergsvägen. De nyanlända kommer att flytta in löpande. Hur snabbt alla bostäder kan vara inflyttade avgörs av i vilken omfattning som Migrationsverket anvisar nyanlända till kommunen.

Tidigt stöd för snabb integration

När en nyanländ kommer till kommunen erbjuds hen stöd för att så snabbt som möjligt bli integrerad i samhället. Stödet ges bland annat av kommunens flyktingsekreterare, arbetscoacher och bosekreterare. 

Flyktingsekreteraren arbetar för att ge den nyanlända rätt förutsättningar för att snabbt integreras i Danderyd och Sverige. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med att få kontakt med  SFI, svenska för invandrare, anmälan till skola och förskola, kontakt med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, hjälp med bostadssökande samt svara på frågor som den nyanlända har.

Kommunen har två bosekreterare som hjälper de nyanlända att söka boende.

Kommunens arbetscoacher hjälper nyanlända med att komma ut i arbetslivet. Stödet från arbetscoacher kan till exempel handla om uppdatering av CV och personligt brev, intervjuträning och att hitta arbetsplatser för anställning och/eller praktik. Hittills under året har 33 personer hittat arbete efter att ha fått stöd från arbetscoach.

Danderyds kommun erbjuder nyanlända:

  • kontakt med en flyktingsekreterare under hela boendetiden 
  • SFI-undervisning
  • kurs i samhällsorientering, omfattar 72 timmar
  • arbetscoacher som stöder nyanlända i att komma in på arbetsmarknaden
  • föräldrautbildning för nyanlända barnfamiljer som hålls av kommunens familjebehandlare
  • boskola som anordnas av Tekniska kontoret.

Mer information

Om boskola i Danderyd

Mer information om nyanlända i Danderyd

Alla nyanlända får inbjudan till Välkomstcenter i Danderyd