Salmonella hos katter i Danderyd

2018-02-14 16:16

Länsstyrelsen i Stockholm informerar om att salmonella har påvisats hos tre katter i Danderyds kommun, på Örtvägen, Hjortrongränd och Kantarellvägen. Berörda kattägare är informerade av veterinär.

För att minska risken för spridning av smitta bör sjuka katter hållas inomhus. Djurägare som har katter med salmonella bör vara noggranna med handtvätt, handdesinfektion och kattlådehygien. Finns det barn i familjen eller i omgivningen bör man vara extra noggrann. Detsamma gäller om det finns äldre eller personer med nedsatt immunförsvar i kattens närhet.

Symtom vid salmonella

Typiska symtom vid en kraftigare salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Diarrén kan vara blodig, och den drabbade katten kan snabbt bli mycket uttorkad.

Om du misstänker att din katt har salmonella, sök veterinär omgående.

Läs mer om salmonella hos katter på Statens veterinärmedicinska anstalt