Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Salmonella hos katter i Danderyd

2018-02-14 16:16

Länsstyrelsen i Stockholm informerar om att salmonella har påvisats hos tre katter i Danderyds kommun, på Örtvägen, Hjortrongränd och Kantarellvägen. Berörda kattägare är informerade av veterinär.

För att minska risken för spridning av smitta bör sjuka katter hållas inomhus. Djurägare som har katter med salmonella bör vara noggranna med handtvätt, handdesinfektion och kattlådehygien. Finns det barn i familjen eller i omgivningen bör man vara extra noggrann. Detsamma gäller om det finns äldre eller personer med nedsatt immunförsvar i kattens närhet.

Symtom vid salmonella

Typiska symtom vid en kraftigare salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Diarrén kan vara blodig, och den drabbade katten kan snabbt bli mycket uttorkad.

Om du misstänker att din katt har salmonella, sök veterinär omgående.

Läs mer om salmonella hos katter på Statens veterinärmedicinska anstalt