Blåsinstrument, Brass- & Flöjt/Blåsverkstad

På ett blåsinstrument kan man spela all slags musik, från den allra ljusaste lilla flöjten till den allra mörkaste stora tuban. Alla blåsinstrumenten är dessutom utmärkta som solo- och orkesterinstrument och passar i de flesta musikstilar.

Undervisningen

Blåsinstrumenten är av två slag, och hos oss kan du spela träblåsinstrumenten tvärflöjt, oboe, klarinett och saxofon eller bleckblåsinstrumenten trumpet, valthorn, trombon och tuba.

För elever i åk 1 och 2 finns Brassverkstad samt flöjt- och blåsverkstad, där får du på ett lekfullt sätt och i en lite större grupp prova på och lära dig grunderna. Lektionerna innehåller olika moment som spel, sång, rytm- och pulsövningar. Framträdanden ingår också i undervisningen.

Är du lite äldre eller redan vet vilket instrument du vill spela, så har vi mer traditionell undervisning i mindre grupper. Efter något år har du möjlighet att välja orkester, då spelar du två gånger i veckan samt övar aktivt hemma.

Undervisning erbjuds i följande instrument:


Brassinstrument

Valthorn, Trumpet, Trombon, Tuba, Baryton
Ämnesplan Brass

Träblåsinstrument
Tvärflöjt, Klarinett, Saxofon
Ämnesplan Flöjt

Instrument
Via Kulturskolan har du möjlighet att till en början hyra ditt blåsinstrument.
Så här ser instrumenten ut!

Brassverkstad (7-8 år)
Brassverkstad är för dig som går i åk 1 eller 2 på Eneby- eller Baldersskolan, lektionen är direkt efter skoldagens slut. Syftet med Brasslek är att på ett lekfullt sätt lära sig grunderna på instrumenten; valthorn, kornett och baryton. En brasslärare och en rytmiklärare håller i undervisningen. Vi framträder även under läsåret. Instrumenten finns på plats (ej hemlån) och ingår i kursen.

Flöjt- oh Blåsverkstad (7-8 år)
Flöjt- och blåsverkstad vänder sig till barn i åk1 och  2 och ges ute på vissa skolor. Lektionerna ligger i anslutning till skoldagen. Syftet är att på ett lekfullt sätt lära sig börja spela ett träblåsinstrument (tvärflöjt, klarinett och saxofon). Lektionen består av spel på instrument, lek och sång. Barnen får en bra allmänmusikalisk grund så att de senare kan välja valfritt instrument eller annan konstform. Vi framträder även under läsåret. Instrument finns på plats (ej hemlån) och ingår i kursen.

Blåsstudion
Blåsstudio är för dig som går i åk 3 eller är äldre och vill lära dig spela något blåsinstrument. Det finns grupper för så väl helt nybörjare som till en mer avancerad nivå. Du har en grupplektion i veckan och uppträder minst en gång per läsår.

Orkesterlinjen
Att gå på Orkesterlinjen innebär att du har ett större engagemang där du förväntas vara en aktiv del av orkestern. Du har möjlighet att utvecklas snabbare, bli bättre på ditt instrument och får delta i ett socialt sammanhang. Medlemmarna i orkestern har två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är orkesterrepetition. Kontakta din lärare  om du är intresserad så  kan ni tillsammans avgöra om det passar dig. Våra orkestrar.

 

Orkesterrepetition Onsdagar, kväll Danderydsgården
Valthorn, Tuba, Trumpet,
Trombon
Tiderna varierar för de olika skolorna,
tisdag-fredag, eftermiddag-kväll

Danderydsgården
Stocksundsskolan
Vasaskolan
Kyrkskolan
Kevingeskolan
Brageskolan
Enebyskolan
Baldersskolan

Trumpet, nybörjare
från åk 3
Tisdagar, kl 1630-1700 Danderydsgården
Saxofon, Klarinett Tiderna varierar för de olika skolorna,
tisdagar-torsdagar, eftermiddag-kväll
Danderydsgården
Vasaskolan
Baduhild (Ekeby)
Kevingeskolan
Tvärflöjt Tiderna varierar för de olika skolorna,
måndag-torsdag, eftermiddag-kväll

Danderydsgården
Brageskolan
Vasaskolan
Ekeby
Stocksundsskolan
Kevingeskolan
Ösbyskolan

Brasslek, åk 1 E
Brasslek, åk 2 E
Brasslek, åk 1 B
Brasslek, åk 2 B
Måndagar, 1315-1345
Måndagar, 1400-1430
Tisdagar, 1330-1410
Tisdagar, 1410-1450
Enebyskolan
Enebyskolan
Baldersskolan
Baldersskolan

Flöjtverkstad, fortsättning
åk 2

Flöjtverkstad, nybörjare
åk 2

Torsdagar, eftermiddag


Tisdagar, eftermiddag

Ekebyskolan


Vasaskolan

Blåsverkstad, åk 2 Tisdagar, eftermiddag
Torsdagar, eftermiddag
Långängsskolan
Stocksundsskolan

Har du frågor eller funderingar, kontakta någon av våra lärare!

Magnus Hedenborg (trumpet, trombon, valthorn, tuba, Brasslek Enebyskolan)


Annika Lind (Brasslek Baldersskolan)


Kajsa Apel (flöjt, flöjtlek)


Tobias Hellman (klarinett, saxofon)

Maria Uddunge (flöjt, blåsverkstad)