Moderna språk

På Mörbyskolan uppmuntrar vi våra elever att använda språket i klassrummet, även om de inte kan uttrycka allt de vill.

Samtidigt tränas de att uttrycka sig i skrift med allt större korrekthet. Med hjälp av bland annat musik och film strävar vi efter att göra våra elever medvetna om och intresserade av målspråkslandets kultur och levnadssätt och att reflektera över de kulturella skillnader som finns.