Framflyttad sophämtning till onsdag

2019-02-19 10:19

Vi har förnärvarande en sopbil som är på verkstaden under dagen. Detta medför att ett 20-tal adresser får sin sophämtning framflyttad till imorgon onsdag 20/2.  Dessa adresser berörs:

Adilsvägen 1B, 1C, 1 E, 1F, 3A-B, Alpstigen 2, 4, 6, Aslögsvägen 2, Björkstigen 3, 4, 5, 7, Blockstigen 5,7, Borgnyvägen 5, Danavägen 10, Frestavägen 10,
Gandviksvägen 5, 7, 11, 13, Krusbärsstigen 1, 3, 6, Liljestigen 1, 2, Rystigen 3, 4, Sveavägen 66, 68, 70, 72, Torstenssonsvägen 11, 13, Vintervägen 33, Västerviksvägen 20, 22

Israpporter

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Så fort isarna lägger sig lämnar vi rapporter om isarnas tjocklek och om var det finns plogade banor. Tänk på att all vistelse på isen sker på egen risk och under eget ansvar. Detta gäller även på de plogade banorna.

Aktuellt just nu

Ekebysjön och Ösbysjön

2019-02-14: Isen är mer än 20 cm tjock, men det är blött och slaskigt. De plogade banorna kan vara svåra att se då vallarna smält bort.

Vistande på isen sker som vanligt på egen risk. Bilden nedan visar ett vråkhål från Ekebysjön, som syntes under förra veckan.

OBS! En isvak finns upptagen mellan bryggorna på Ösbysjön. Den kommer att användas av skolor i utbildningssyfte.

Vintersport

Edsviken

2019-02-14: 14 cm stöpis med 1 cm vatten emellan två skikt med is. Stöpis uppstår när vatten och snö bildar en vit is. Denna är inte lika bärig som den mörkare tjärnisen.

Nedan en bild på ett hjulspår från vårt försök att komma ut och ploga på isen under förra veckan.

Vintersport

Isvarningskarta för Edsviken 2019-02-08

Stora Värtan

2019-02-01: Sämre is sällan sågs! Vädret har ställt till det totalt. De gamla isarna har snö som är blöt om man går på isen. Tjockleken ca 8 cm plus blötsnö utan bärkraft. Storvärtan har 3-5 cm is som inte bör prövas. (Rapporterat av Gunnar Drakenberg och Lars Björkman.)

Iskarta över Stora Värtan

Säker på isen

Isens tjocklek och utseende

Innan du funderar på att ge dig ut på isarna rekommenderar vi att du verkligen kontrollerar att de håller. Isen bör vara minst tio centimeter tjock för att den ska hålla att vistas på. Isen bör vara genomskinlig och hård, ju mörkare is desto bättre. Man kan känna sig trygg på is som är minst 20 centimeter även om det blir något varmare i luften.

Kontrollera

Det är lätt att lura sig på hur man uppfattar hur isen, därför är det viktigt att man kontrollerar istjockleken innan man ger sig ut. Var uppmärksam på skiftningar i isens utseende. Isen är inte statisk. Den förändras ständigt och det kan gå mycket snabbt. Vid tryckförändringar kan en råk bildas på någon timme.

Ha med dig dubbar och sällskap

Se till att alltid vara utrustad med isdubbar, ispik, flythjälp, mobiltelefon i vattentätt fodral och räddningslina. Sällskap, kunskap och redskap är viktigt att tänka på vid vistelse på sjöisar.

Israpporter andra kommuner

Israpport Täby

Israpport Solna

Israpport Sollentuna

Israpport Vallentunasjön

Stockholms brandförsvar om issäkerhet