Ungt Fokus styrgrupp

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Box 66, 182 05 Djursholm

Fritidsgårdschef
Jonas Jonsson

08-568 910 86

Drogförebyggande och hälsofrämjande arbete berör inte bara en förvaltning i kommunen, utan flera av kommunens verksamheter, andra organisationer och alla invånare. Därför är det viktigt med en styrgrupp som representerar och förankra arbetet i flera olika verksamheter.

I styrgruppen ska förvaltningscheferna för Bildningsförvaltningen samt Socialkontoret ingå. Cheferna kan delegera ansvaret. För polisen deltog tidigare närpolischefen och numera deltar Danderyds kommunpolis.

Kommunpolisen är en polis som har som uppgift att på uppdrag av chefen för lokalpolisområdet driva samverkan med kommunen och lokalsamhället i övrigt.