Vi renoverar pumpstationer i kommunen

Djursholm Danderyd

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 2 september 2022 18:00

Nu rustar vi upp några av kommunens pumpstationer för avloppsvatten. Pumpstationerna renoveras invändigt med nya pumpar och nya rör på grund av att stationen nått sin tekniska livslängd. Utvändigt läggs nya ledningar och grundmuren isoleras.

Här rustar vi upp

Pumpstation Strandvägen

 • Arbetet startade 2021-08-23 och med beräknat slutdatum 2022-09-02. 
 • Den initiala planen var att arbetet skulle vara klart i december 2021 men har försenats bl a med anledning av höga vattennivåer. Vi beklagar olägenheten detta innebär.
 • Arbetet utförs av Pilbäck Mark & Anläggning AB, på uppdrag av Tekniska kontoret, Danderyds kommun.

Pumpstation Skärvik (Lokevägen)

 • Arbetet startade 2022-01-10 och beräknas vara klart 2022-07-08.
 • Arbetet utförs av Pilbäck Mark & Anläggning AB, på uppdrag av tekniska kontoret, Danderyds kommun.

Detta görs

 • Vi isolerar grunden.
 • Vi lägger ut ny dränering.
 • Vi renoverar pumpstationen invändigt
 • Vi byter ut pumparna.
 • Vi återställer marken.

Så påverkas du

 • Under arbetets gång är det maskiner och personal som jobbar på platsen.

Takbyte

Några av kommunens pumpstationer har koppartak. I samband med upprustningen byts koppartak ut. Här berättar projektet mer om åtgärden.

Koppartak har bytts ut för att minska risken för stöld och därmed sabotage på VA-infrastruktur.

Under de senaste åren har koppartak blivit stulet på fyra av kommunens pumpstationer. Denna typ av stöld innebär omfattande åverkan och sabotage på pumpstationerna. Något som riskerar att förstöra utrustning i och på anläggningarna och kan leda till driftstopp. Därför har taken vid reparation ersatts med svart, valsad plåt.

I kommunen finns 21 pumpstationer. Det är totalt nio stationer som har/har haft koppartak.

 • Koppartaket på pumpstationen vid Borgenvägen ersattes under 2021.
 • På fyra pumpstationer har koppartaken blivit stulna under de senaste åren. De har därmed fått nya tak i svart, valsad plåt.
 • Fyra pumpstationer har fortfarande koppartak. När det är dags för upprustning av dessa stationer ses taken över även här.
 • Övriga pumpstationer har varierande takbeklädnad.

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.