Anna Whitlocks park: Fokus på tillgänglighet och biologisk mångfald

Djursholm

Gäller från: 16 april 2021 08:00

Beräknas klart: 30 juni 2021 17:00

Som en del av Danderyds demokratijubileum anläggs en ny park vid Vendevägen/Sköldvägen i Djursholm. På denna sida kan du läsa om anläggningsarbetet och vad som händer på platsen.

Bild: Foto från anläggningen av parken. Arbetet går framåt!

Parken är uppkallad efter Anna Whitlock (1852–1930), en av Sveriges främsta rösträttspionjärer och hemmahörande i Danderyd, Djursholm.

Läs mer om Danderyds demokratijubileum och parkens bakgrund

AWP-skiss uppd.jpg

Så utformas parken

Under våren pågår arbetet med att anlägga parken med fokus på biologisk mångfald och platsens naturliga prägel. Det blir nya gångvägar, nya entréer till parken, sittplatser och träd- och ängsplanteringar.

En viktig del av upprustningen är att tillgängligheten på platsen blir bättre. Gångvägar breddas och beläggs med hårt packat stenmjöl och sittplatser anläggs med rygg- och armstöd.

Vi planterar även fler träd och skapar blommande ängsytor för att skapa en vacker plats och samtidigt främja den biologiska mångfalden.

Arbetet startar den 19 april och beräknas vara klart i månadsskiftet maj/juni om allt går enligt plan. Invigning sker i september i samband med demokratijubiléet.

Detta görs

  • Gångvägar i stenmjöl ersätter befintliga stigar. Längs gångvägarna anläggs blomsteräng för att rama in gångvägarna och skapa blomsterprakt.
  • Halvmåneformade entréer i stenmjöl anläggs i parkens hörn. Entréerna ramas in av avenbokshäck och förses med bänkar och/eller blomsterurnor.
  • Ett parkrum anläggs i parkens mitt. Detta består av en mindre stenmjölsyta, parksoffor och en plantering med ängskaraktär. Parkrummet ramas in av blommande prydnadsträd och en avenbokshäck.

Så påverkas du

  • Det är viss begränsad framkomlighet under arbetets gång och byggstaket kring de partier som är avstängda.
  • I samband med att vi anlägger gångvägar i parken kan det vara vissa störande ljud. Dessa arbetsmoment pågår dagtid (ej morgon) för att störa så lite som möjligt.
  • Entreprenörens arbetstid är 07.00-16.30.
  • Varmt välkommen tillbaks till platsen när parken tagit form!

Frågor

Kontakta kommunen

Läs mer om parkens gestaltning

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.