Att vara Anhörig till en person med demenssjukdom

Ulla Assarsson, författare till boken Ett långsamt farväl, tar upp tankar och känslor om sin resa som anhörig från upptäckten till en ny livssituation. Läs mer och anmäl dig senast 9 mars (klicka på rubriken).

Datum: 27 augusti 2020
Tid: 17:00 - 19:00

Plats: Tranholmen Danderyds kommuns konferens, Mörby Centrum, plan 6 (planet över biblioteket).

Anmälan

Senast 9 mars till Catherine Berglund tel. 08-568 911 19 eller

catherine.berglund@danderyd.se