Kommunfullmäktige i korthet 11 maj 2020

Ordförande Boris Uëxkull sammanfattar kommunfullmäktiges möte. Bokslutet för 2019 bordlades av oppositionen. Vissa andra beslut fattades som att inte sälja fastigheten Sjukhuset 4. Nästa möte den 8 juni ska förhoppningsvis kunna ske delvis digitalt .

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Kommun & politik