Om Coronaviruset - förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna i Danderyds kommun följer myndigheternas rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Fortsatt viss försiktighet

I Danderyds kommunala förskolor och skolor råder viss försiktighet under hösten, även efter den 1 november 2021.

Inom förskolan

Vi kommer att fortsätta…

 • ...se till att alla håller en god handhygien.
 • …se till att det hålls ett visst avstånd mellan alla som vistas i förskolans lokaler, främst mellan barn och pedagoger från olika avdelningar.
 • …uppmana vårdnadshavare vars barn uppvisar sjukdomssymptom att barnet stannar hemma eller att de hämtar barnet under dagen så snart som möjligt om pedagogerna ringer.
 • …be dig som förälder att vara helt symptomfri när du besöker förskolan.
 • …hålla vissa föräldramöten och utvecklingssamtal digitalt, även om några möten kan komma att hållas fysiskt och på plats.
 • Hämtning och lämning av barnen kommer fortfarande ske utomhus och vårdnadshavare och barn stannar inte kvar och umgås på förskolegården.

Inom skolan

Vi kommer att fortsätta…

 • ...se till att alla håller en god handhygien
 • …se till att det hålls ett visst avstånd mellan alla som vistas i skolans lokaler, främst mellan elever från olika klasser.
 • …uppmana elever som uppvisar sjukdomssymptom att stanna hemma eller bege sig hemåt så snart som möjligt om symptom uppkommer under skoldagen.
 • …be dig som förälder att vara helt symptomfri när du besöker skolan.
 • …hålla vissa föräldramöten och utvecklingssamtal digitalt, även om några möten kan komma att hållas fysiskt och på plats. Vilket upplägg som är lämpligast beror bland annat på elevens årskurs.
 • På flera av våra skolor kommer hämtning och lämning av yngre barn fortfarande ske utomhus.

Vaccination för barn och elever

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som bor i Sverige och som fyller 12 år i år eller är äldre vaccination mot covid-19.

Elever som har fyllt 12 år erbjuds att vaccinera sig i skolan - information från Danderyds kommun - 2021-10-25

Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (Folkhälsomyndigheten)

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Gurgeltestning i våra skolor

Det är möjligt att göra gurgeltester bland elever i våra kommunala skolor, om det visar sig att någon på skolan har insjuknat i covid-19. De som då ska testas är främst ovaccinerade elever och vuxna som har utsatts för smittrisk. Eleven får då ett testkit med sig hem och gör testet hemma.

Läs gärna mer hos 1177 Vårdguiden

Sjukdomssymptom hos barn

Barn och elever ska stanna hemma så länge de är eller känner sig sjuka – precis som alla andra i samhället. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Ett barn som har varit sjukt kan återgå till sin förskola eller skola efter att de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om vissa luftvägssymtom finns kvar. Det är barnets allmäntillstånd som avgör.

Mer information från Folkhälsomyndigheten

Nyheter som berör pandemin samt förskola och skola

18 november: Elever på två skolor uppmanas stanna hemma efter smittspridning där

13 augusti: Anpassningar i skolan höstterminen 2021

13 augusti: Skolbåten börjar åter köra till och från Tranholmen

14 juli: Närundervisning i skolan under höstterminen

24 februari: Högstadium och gymnasium stängt under vecka 10

22 februari: Åk 3 och fritids åk F-3 åter på plats på Vasaskolan

16 februari: Vasaskolans åk 3 får stanna hemma och fritidshemmet F-3 håller stängt

10 februari: Fribergaskolan stänger från och med torsdag

9 februari: Tranholmsbron planeras bli kvar fram till avslutningen

29 januari: Nyhet: Ytterligare en vecka med distansundervisning på högstadieskolorna

Fler nyheter

Beslut som berör pandemin samt förskola och skola

Här samlas alla beslut som fattats i Danderyds kommun med anledning av coronaviruset. Under fliken Utbildningsnämnden hittar du de beslut som berör förskola och skola.

Alla beslut som fattats med anledning av coronaviruset

Information till barn och unga

Om corona och covid-19 för barn (Krisinformation.se)

Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om coronaviruset och tips till den som känner oro (Bris)

Information från myndigheter

Information som rör förskola, grundskola och gymnasier (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola (Sveriges Kommuner och Regioner)

Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)

Tips till dig som är hemma med barn

Råd kring vardagsrutiner (Rädda barnen)

Uppdaterad: 2021-11-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.