Om Coronaviruset - förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna i Danderyds kommun följer myndigheternas rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Fortsatt försiktighet

Inom förskolan

Vi kommer att fortsätta…

 • ...se till att alla håller en god handhygien.
 • …se till att det hålls ett visst avstånd mellan alla som vistas i förskolans lokaler, främst mellan barn och pedagoger från olika avdelningar.
 • …uppmana vårdnadshavare vars barn uppvisar sjukdomssymptom att barnet stannar hemma eller att de hämtar barnet under dagen så snart som möjligt om pedagogerna ringer.
 • …be dig som förälder att vara helt symptomfri när du besöker förskolan.
 • …hålla vissa föräldramöten och utvecklingssamtal digitalt, även om några möten kan komma att hållas fysiskt och på plats.
 • Hämtning och lämning av barnen kommer fortfarande ske utomhus och vårdnadshavare och barn stannar inte kvar och umgås på förskolegården.

Inom skolan

Vi kommer att fortsätta…

 • ...se till att alla håller en god handhygien
 • …se till att det hålls ett visst avstånd mellan alla som vistas i skolans lokaler, främst mellan elever från olika klasser.
 • …uppmana elever som uppvisar sjukdomssymptom att stanna hemma eller bege sig hemåt så snart som möjligt om symptom uppkommer under skoldagen.
 • …be dig som förälder att vara helt symptomfri när du besöker skolan.
 • …hålla vissa föräldramöten och utvecklingssamtal digitalt, även om några möten kan komma att hållas fysiskt och på plats. Vilket upplägg som är lämpligast beror bland annat på elevens årskurs.
 • På flera av våra skolor kommer hämtning och lämning av yngre barn fortfarande ske utomhus.

Nyheter som berör pandemin samt förskola och skola

3 mars 2022: Möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin tas bort (Utbildningsdepartementet)

27 januari 2022: Fjärr- och distansundervisning på Fribergaskolan och Mörbyskolan under kommande vecka

20 januari 2022: Fjärr- och distansundervisning på Danderyds gymnasium under de kommande två veckorna

20 januari 2022: Förskolor håller stängt under nästa vecka

Fler nyheter

Beslut som berör pandemin samt förskola och skola

Här samlas alla beslut som fattats i Danderyds kommun med anledning av coronaviruset. Under fliken Utbildningsnämnden hittar du de beslut som berör förskola och skola.

Alla beslut som fattats med anledning av coronaviruset

Uppdaterad: 2022-05-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.