Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Hbtq

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Hbtq - regnbåge
Förkortningen hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera av Danderyds kommunala verksamheter har hbtq-certifiering.

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) startade hbtq-certifiering 2008. Vilken verksamhet som helst kan certifieras och det är verksamheten som blir certifierad, inte de enskilda deltagarna. Därför behöver all personal gå utbildningen som leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader.

Genom hbtq-certifieringen får medarbetarna verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus är hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället. Men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar.

Efter utbildningen ska den certifierade verksamheten påbörja ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Hbtq-certifierade verksamheter i Danderyd

Djursholms fritidsgård ”Pavven”

Fribergagården

Ungdomscentrum

Seniorcentrum

Enebybergs bibliotek

Verksamhet med hbtq-kompetens

Mörby ungdomsmottagning

Mer information

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter