Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunfullmäktige 2021-02-01

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-01

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-10

Paragraf

1-19

Datum då anslaget tas ned

2021-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.