Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2021-09-01

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-08

Paragraf

66-83

Datum då anslaget tas ned

2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.