Från affärsidé till expansion: Annika hjälper företag att växa!

Annika Holst är verksamhetsansvarig för Nyföretagarcentrum i Danderyd, Täby och Vallentuna. – Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för den som vill starta ett företag men också för den som vill få sitt företag att expandera och skala upp. Tack vare det stöd vi får från de tre kommunerna kan vi erbjuda denna fina service till företagare.

- Det är inte helt lätt att utforma en affärsplan, det finns många fallgropar. Därför hjälper vi företag med en struktur och en mall för affärsplanen. Vi ställer också de där svåra frågorna som är väldigt viktiga att fundera kring under en uppstartsfas. Många misstar sig och tror att det är bra med en bred produkt som kan passa många, men det är faktiskt tvärtom bättre med en mer begränsad och tydlig produkt, berättar Annika.

Testa din affärsidé i en pitch 

- Det går att komma till oss och testa sin affärsidé. Det kallas pitch, säger Annika. Det är väldigt nyttigt att ställas inför svåra frågor. Att bli utmanad på alla ledder i sin verksamhetsidé. Denna process kan jämföras med TV-programmet ”Draknästet” där entreprenörer försöker söka kapital från investerare. Syftet med pitchen är att vi vill se att de företag som startas i Danderyd ska bli så framgångsrika som möjligt, fortsätter Annika. Vi har en väldigt bra ”track record” på de företag som varit i rådgivning hos oss, de går inte i konkurs i samma utsträckning som de företag 
som startar själva. 

Personlig coachning av erfarna företagare 

Nyföretagarcentrum erbjuder företagare möjlighet att matchas med en mentor via Tillväxtverkets nätverk under ett års tid. Då får de möta sin mentor regelbundet, ställa frågor och bli coachade i rätt riktning av en företagare som har lång erfarenhet från att driva företag. 
- Det här individuella matchade stödet och bollplanket är oerhört värdefullt för företagaren när verksamheten ska etableras och utvecklas. 

Kraften i digital kommunikation 

- Många företagare vill ha stöd i arbetet med att bygga varumärke i sociala medier, berättar Annika. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte räcker att bara finnas där genom att t ex annonsera. Det behövs så mycket mer. Alla kan skapa innehåll idag men det är viktigt att som företagare ha örat mot marken med en känsla för sin samtid, målgrupp och marknad. Det är en relation med ett givande och ett tagande där det är viktigt att vara receptiv. Vad vill folk prata om? Lyckas man vara inkännande och jobbar aktivt med sociala medier kan det vara en guldgruva, säger Annika. 

Stöd till unga företagare 

- Nyföretagarcentrum samverkar också med Unga Företagare (UF) och vi fi nns där som stöd till de elever på Danderyds gymnasium som under sitt UF-år behöver råd och hjälp. Det är otroligt roligt att se att vissa av de ungdomar som drivit ett UF-bolag senare fortsätter på den entreprenöriella banan att driva företag. I Danderyd fi nns ett stort intresse kring företagande bland unga, det är riktigt härligt! fortsätter Annika. 

Framtidens företag 

- Vi ser att företag blir allt plattare organisationer med färre anställda. Istället hämtar många hem kompetens via nätverk och i projekt, avslutar Annika.  

Annikas 4 viktigaste råd till dig som vill starta eget:  

Koncept 
Ha en tydlig affärsidé som fokuserar på något specifikt. 
 
Målgrupp 
Lär känna din målgrupp, fråga dem vad de vill köpa och betala för? 
 
Marknad 
Gör en omvärldsanalys, hur ser marknaden ut? Viktigt att komma rätt i tid! 
 
Passion  
Älska det du gör! Företagare får jobba hårt för framgång. 

Det här kan Nyföretagarcentrum hjälpa dig med:  

  • Personlig rådgivning
  • Kostnadsfritt mentorsprogram under 1 år med stöd från Tillväxtverket
  • Stöd kring verktyg som affärsplan och marknadsanalys
  • Kurser i sociala medier, starta eget och varumärkesarbete

Boka rådgivning med Annika eller läs mer hos Nyföretagarcentrum:

nyforetagarcentrum.se/tabydanderyd
 
 

Uppdaterad: 2022-10-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.