Vill du stötta nyanlända att snabbare komma in i samhället?

Engagera dig volontärt och bli kommunguide. Under två månader stöttar du nya Danderydsbor och visar lekplatser, mataffärer, lokaltrafik med mera.

Informationsträff 14 januari

Om du är intresserad av att bli kommunguide är du välkommen att anmäla dig till en informationsträff den 14 januari. Kontakta kommunens integrationsutvecklare Camilla Jansson:

camilla.jansson@danderyd.se
08-568 919 83