Räkna på din avgift för avfallshämtning

Nu finns en ny e-tjänst som gör det enkelt för dig att räkna på dina kostnader för sophämtning. Här kan du laborera med hur din avgift kan förändras beroende på vilket abonnemang du väljer och hur ofta du vill ha ditt avfall hämtat.

Danderyds kommun har en miljöstyrande avfallstaxa. Det betyder att du som sorterar, har sophämtning sällan och slänger lite avfall får en lägre avfallskostnad.

Med hjälp av kommunens nya e-tjänst kan du jämföra de olika abonnemangen för hushållsavfall och hur du kan påverka din avfallskostnad.

Det mest ekonomiskt fördelaktiga abonnemanget för enbostadshus är matavfallssortering och hämtning varannan vecka. Det är också det bästa valet för miljön. En win-win helt enkelt.

Beräkna avgift enbostadshus

Beräkna avgift flerbostadshus

Börja sortera matavfall