Det här gör vi för att förebygga bostadsinbrott i påsk

Under ledigheter och påsklov finns det en risk att bostadsinbrotten ökar. Detta vet kommunen och polisen om och satsar därför extra på synlighet, förebyggande arbete och genom att ta hjälp av vaksamma ögon i kommunens bostadsområden.

Grannsamverkan

Danderyds två grannsamverkansbilar bidrar till en tryggare påsk. Volontärer från kommunen kör runt i bostadskvarteren och medverkar till att risken för att bli iakttagen ökar för den som planerar eller begår brott. De delar också gärna med sig av tips på hur du skyddar din bostad.

Grannsamverkansbilen med folk och fä...

Frivilliga gör en mycket viktig insats

- Danderyds kommun har nu köpt in två bilar till grannsamverkansförarna. De frivilliga gör ett jättejobb för att få dem att synas och avskräcka från brott i kommunen bostadsområden, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande. - Just nu kör förarna ensamma eller med personer ur samma hushåll. Vi ser verkligen fram emot att pandemin ska ge vika så alla som vill kan få vara med och köra igen. Det här är ett fantastiskt gäng och det är så inspirerande att se deras sammanhållning och hur de hela tiden hittar på nya sätt att minska risker för brott, fortsätter Hanna Bocander.

Gunnar Liljegren, ordförande i brottsförebyggande rådet instämmer med Hanna och tillägger: - Den kontinuerliga samverkan med polis innebär att kartläggningen av bostadsinbrott ständigt uppdateras så att rätt åtgärder kan vidtas. Det är bra att vi kan allokera väktarresurser där de gör som mest nytta.

Tips på hur du skyddar din bostad

Polisen har gjort utskick till alla kontaktpersoner i grannsamverkansgrupperna och tipsat om hur man skyddar sin bostad. Då många reser bort är det bra att ta hjälp av grannar så att hus och bostäder inte upplevs som tysta och tomma och därmed kan uppfattas som lämpliga brottsobjekt.

Fler väktarinsatser

Danderyds kommun utökar sina väktarinsatser med bilar som har som huvuduppgift att synas och verka i bostadsområden. Redan innan finns bevakning på särskilda platser som exempelvis kommunens knutpunkter.

Väktarbil från Securitas, fotad vid Mörby centrum med julgran i bakgrunden.

Minskat antal bostadsinbrott i Danderyd

Bostadsinbrotten i Danderyd har minskat med mer än hälften under en treårsperiod. Minskningen började innan Coronapandemin och har sedan fortsatt.

Under det första kvartalet av 2021 minskade antalet bostadsinbrott/försök till bostadsinbrott med 65% jämfört med samma period under 2020.

Skärmbild (657).png

Skärmbild (645).png

Fortsatt arbete med att minska bostadsinbrotten

- Nu gäller det att hålla fast vid de insatser som genomförs och fortsätta att sprida den fina samverkan som finns grannar emellan för att brotten inte ska öka igen, säger Annette Lindell, brottsförebyggare i Danderyds kommun. Grannsamverkan är en metod som har utvärderats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som i sin slutsats har kunnat fastställa att grannsamverkan förhindrar många brott.

Grannsamverkans effekter på brottsligheten - Brottsförebyggande rådet

Hur kan du hjälpa till?

Läs mer om hur du kan skydda din bostad:

samverkanmotbrott.se

Ser du pågående brott eller misstänker att brott är nära föreliggande ring 112.

Har du tips till polisen som inte är brådskande?

Mejla registrator.stockholm@polisen.se eller ring 114 14

Vill du starta grannsamverkan i ditt bostadsområde och du bor i Danderyds kommun?

Kontakta mats.hessler@polisen.se

Vill du vara med och köra grannsamverkansbilarna i Danderyds kommun?

Kör Grannsamverkansbilen